SPIL-centrum Eckart

                                                                                                                                                                              

SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. Onze school is onderdeel van het spilcentrum Eckart. Het doel van een spilcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen, door een nauwe samenwerking en afstemming tussen de school, de directe spilpartner Billies en externe organisaties als de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en de GGD. Indien gewenst kan het SPIL-centrum ouder(s)/verzorger(s) ondersteuning bieden bij de opvoeding van hun kind(eren).
                                                                                                                         
Billies
Billies is een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Samen bieden wij opvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. Kinderdagverblijf Billies werkt net als de school volgens het principe van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) met thema’s van de methode Uk & Puk, een onderdeel van de methode Ko-totaal. Billies is gehuisvest op de volgende locaties in Eindhoven:

Het kinderdagverblijf
Weegschaalstraat 1
5632 CW Eindhoven


De peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (verdeeld over twee locaties)
Weegschaalstraat 1
5632 CW Eindhoven

Veronapad 3
5632 TR Eindhoven
                                                                                                                                                               

Voor nadere informatie kunt u kijken op hun website www.kinderdagverblijfbillies.nl of contact opnemen met:
 
 Kinderdagverblijf Billies  Postadres:
 Weegschaalstraat 1  Postbus 1613
 5632 CW Eindhoven  5602 BP Eindhoven
 tel: 040-256 65 42  info@kinderdagverblijfbillies.nl