Medezeggenschapsraad

Basisschool De Kimme beschikt over een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, die tot stand is gekomen door middel van verkiezingen. De MR behartigt de belangen van zowel de leerkrachten, de ouders en hun kinderen. Allerlei zaken die de school aangaan worden besproken in de MR, zoals veranderingen in de onderwijsmethoden, de schooltijdenregeling, de schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, de veiligheid op school, de financiën en het leefklimaat op school. Belangrijke besluiten van het bestuur en de school moeten goedgekeurd worden door de MR. 

De volgende ouders nemen deel aan de MR:

  • Mevr. Yasseen
  • Dhr. Huijs
  • Dhr. Geboers
Daarnaast nemen de volgende personeelsleden deel aan de MR:
  • Daniëlle Nooijen (secretaris)
  • Lisanne van Heugten 
  • Melanie van Bommel (intern begeleider)