Praktische informatie

 
Locatie Weegschaalstraat  
Maandag: 08.30u – 14.45u    
Dinsdag: 08.30u – 14.45u    
Woensdag: 08.30u – 12.30u    
Donderdag: 08.30u – 14.45u    
Vrijdag: 08.30u – 14.45u    
 
Basisschool De Kimme werkt met een continurooster. Daardoor eten de kinderen tussen de middag op school van 12.15u tot 12.30u. Vervolgens hebben ze pauze van 12.30u tot 13.00u. Bij mooi weer spelen ze buiten op de speelplaats met allerlei speelmaterialen en bij slecht weer spelen ze in de klas. Ze mogen dan spelletjes spelen, filmpjes kijken, tekenen en kletsen.

Om 08.30 uur zal er een bel gaan en dan is het ook de bedoeling dat alle ouders het schoolgebouw verlaten zodat de klassen kunnen gaan starten. Mocht u door (onverwachte) redenen toch later aankomen bij de voordeur, graag even aanbellen en uw kind naar binnen laten gaan. Ouders nemen bij de voordeur al afscheid van hun kind. Iemand van school kan met uw kind meelopen naar de klas. 

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of later komt vanwege een bezoek aan een arts, verzoeken wij u om dit schriftelijk of telefonisch voor schooltijd te melden:
  • Voor de groepen 1 t/m 8 vóór half 9
We willen u erop attenderen dat het belangrijk is dat u de school op de hoogte stelt van de reden van het verzuim. Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen van de ouders of verzorger, zijn wij helaas genoodzaakt het verzuim als “ongeoorloofd schoolverzuim“ te melden aan de afdeling leerplicht van de gemeente Eindhoven.