Richtlijnen GGD m.b.t. Kinkhoest

Binnen de school zijn er signalen dat er mogelijk kinderen zijn die symptomen laten zien die kunnen wijzen op kinkhoest. Om ouders gerust te stellen, is er contact geweest met de GGD. Hierbij de richtlijnen vanuit de GGD. Wij zullen handelen aan de hand van deze richtlijnen.