Oud hollandse spelen maandag 17 juni 2024 groep 3 t/m 8

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Helaas gaat het geplande voetbaltoernooi van maandag 17 juni 2024 niet door. 
Als aleternatief is er een oud hollands spelletjes programma opgezet binnen de school.
Dit is voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 die zich reeds al hebben opgegeven bij meester Bram (gym).
De spelletjes starten om 15.00 uur en eindigen om 16.30 uur. U kunt uw kind vanaf 16.30 uur op school weer ophalen.

Groetjes juf Anouk